კულტურულ გასართობი ცენტრი & საბაგირო გზა არგო
 
 
საბაგირო გზა არგოს მომსახურება : 
 ბილეთების ფასები საბავშვო 2 ლარი
  სტუდენტური 3 ლარი 
     მოზარდი -სრულწლოვანი 10 ლარი